Kuantum Koçluğu

Bilen değil, yapan kazanır

Kuantum Nedir?

Kuantum Düşünce üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir.

Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir.

Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer.

Kuantum Düşünce daha da ilerisi ortak zeka alanında işlem yapar. Bütün evreni tekamül ettiren enerjiyle işbirliğine girildiğinde siz bir “kişi” olmanın sınırlı olanaklarını aşar, “bütün” ün gücüne ulaşırsınız.

Kuantum Koçluğunun amacı nedir?

Hayatımızdaki bir çok olumsuzlukları, rahatsızlıklar ve kayıpları, kendi hayatımıza çekiyoruz. Kendi hayatımıza olumsuzlukları çekebiliyor isek, olumluları da çekebileceğimiz bir gerçektir.

Kuantum Koçluğu sürecinde, öncelikle negatif çekirdek inançlarımızı farkeder, bunları olumluları ile değiştiririz. Bu negatif çekirdek inançlar olumluya değiştiğinde ise, bütün negatifliklerin pozitifleriyle değiştiğini görürüz.

Şimdiye kadar, kuantum ile ilgili konuştuğumuz yada hizmet verdiğimiz herkesin haliyle bir yargısı vardı. Bu yargının sebebinin temelinde kuantuma inanamamak yatmaktadır.

Çok basit bir şekilde kuantumu ispat edelim:

Hayatımda asla …… yapmam dediğimiz neler var?

Asla dediğimiz her şeyi yapıyorsak, bunları düşüncede yaratıp, sonra da gerçekleştirdiğimize göre, olumlu neleri hayatımıza çekebiliriz?

Kuantum Koçluğunun çalışma alanları:

  • İlişkiler: Çoğunlukla sorunlu ilişkiler, hatta bir birine benzer ilişkiler yaşıyorsanız, bu konuda bir negatif çekirdek inancınız olabilir. Bu negatif çekirdek inancı, pozitifiyle değiştiren binlerce kişi, sağlıklı ilişkiler kurmayı başardılar ve mutlu oldular.
  • Zenginlik: Toplumumuzda, özellikle göçebelikten gelme ve sonrasında savaşlara karşı koymaktan gelen, binlerce yıllık çekirdek inançlarımız bulunmaktadır.  Bu çekirdek inançlar, aileler ve toplum vasıtası ile, aktarılmakta ve bizler inanılmaz engellemeleri kendimiz yapmaktayız. Bu çekirdek inançları değiştiren kişilerin, çok kısa süre içinde, hakettikleri zenginliğe kavuştuklarını görmekteyiz.

Kuantum Koçluğu Süreci:

Kuantum koçluğu süreci 3 aydır.