Koçluk Nedir?

Bilen değil, yapan kazanır

Profesyonel koçluk, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışır. Profesyonel koçluk almanın sonucu olarak da

kişiler daha sağlıklı hedef belirler,
daha aktif olur,
daha doğru ve yerinde kararlar verirler ve
var olan kuvvetli yönlerini daha etkili kullanabilirler.
Koçluk nedir?

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching”; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir.

Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin varolan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.

Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır.

İngiliz dil bilimcilere göre coach kelimesinin kökeni Macarca “kocs” (koç) kelimesindne gelmekte ve araba, araç fayton gibi anlamlara geliyor. Macaristanca “Kocs” diye bir kasabada bulunmaktadır. bu kasaba fayton üretimi ile tanınmış bir kasaba olup, 1200 lü yıllardan beri fayton üretilen bir kasaba, Kasabanın adının da Türkçe “göç” kelimesinden türediği söylenir. Macarcada 1200 lü yıllardna beri kullanılan kelime, İngilizcede ilk defa 1556 yılında kullanmış ve daha sonra Amerikaya geçmiştir.

Kelime anlamından da anlaşılacsağı üzere, koçluk bir yerden bir yere gitmektir.

Koçluk, ilk olarak 60’lı yılların sonunda ABD’de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 80’li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.

Koçluk Türkiye’de son bir kaç yıldır yaygınlaşmaya başlamış bir yöntemdir. Günümüzde pek çok konuda koçluk çeşidi vardır. Bunlardan bazıları; yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu, sporcu koçluğu, satış koçluğu dur.

Koçluğun amacı Nedir?

Danışanın kendi belirlediği hedeflere, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk bir gelişim sürecidir. Süreç boyunca danışan, kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir.

Koçluk; mevcut durumundan, daha iyi bir duruma ulaşmak isteyen sağlıklı bireylerle yapılan bir çalışmadır. Koçluk; bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamında, gelişimi hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

Koçluk, ilk olarak 1960’lı yılların sonunda ABD’de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 1980’li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.

Koçluk, Türkiye’de son bir kaç yıldır yaygınlaşmaya başlamış bir yöntemdir. Günümüzde pek çok konuda koçluk çeşidi vardır. Bunlardan bazıları; yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu, sporcu koçluğu, satış koçluğudur.

Koçluk ne değildir?
Danışmanlık değildir.
Terapi değildir.
Öğretmenlik/Eğitmenlik değildir.
Yöneticilik değildir.
Psikolojik danışmanlık değildir.
Koçluk hizmetinin faydaları nelerdir?
Profesyonel koçluk bütün işleri kolaylaştırır ve başarıya ulaştırır.
Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarır ve geliştirir.
Danışanın iç gücünü ortaya çıkarır.
Danışanın kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.
Danışanın motivasyonunda gözle görülür bir artış sağlar.
Danışanın artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltir.
Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşüm ve gelişiminde sıçrayış yaptırır.
Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.
Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.
Danışanın öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyelini arttırır.
Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.
Danışanın kendine has özelliklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.
Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.
Danışanın yaşama kaşı pozitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.
Profesyonel Koçluk Eğitimimiz Hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Kimler bir koçla çalışır?

Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak, tam potansiyelini eyleme geçirmek isteyen ve bunun için çalışmaya, risk almaya hazır herkes, bir koçla çalışabilir.

Girişimciler, iş sahipleri, profesyoneller ve değişim sürecindeki insanlar ile, gelişime açık şirketler genellikle bir koçla çalışır.

Kariyerleri veya yaşamda ulaştıkları seviyelerden bağımsız olarak danışanlarımızın hepsinin ortak bir özelliği var: Hepsi de yaşamlarından daha fazlasını isteyen, başarılı, ilerlemeye açık ve zeki bireyler ve bu bireylerden oluşan kurumlar.

Değişim zor bir süreçle işleyen kademeli bir çalışmadır. Eğer kişi, kendi hayatına dair bir değişim projesi başlatmak istiyorsa, zorlu bir yolculuğa çıkmaya hazır olmalıdır. Bu yolculuğunda profesyonel rehberlik veya koçluk hizmeti almalıdır. Değişim başladığında, kişi kendi değerlerini yıkarken kendini kaybedebilir. Tüm bu süreçlerde kişi kendi kendine yetmez.

Koç kimdir?

Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Bunların dışında koçun diğer özelliklerinden bazıları şunlardır.

Danışana inanır.
Yargısız bakış açısıyla bakar.
İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.
Potansiyeli fark eder ve ortaya çıkarır.
Motivasyonu arttıran kişidir.
Değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
Değişim yaratır.
Satır aralarını duyar.
Farkındalığı arttırır.
Gelecek odaklıdır.
Danışanı farklı bakış açısından baktıran kişidir.
Danışanı, hedeflediği yolda yürümesi konusunda destekler.