Kobilerin Sorunlarına İşletme Koçluğu Yaklaşımı

Bilen değil, yapan kazanır

Son 20 yılda sadece ülkemizde değil tüm dünyada ticaretin kuralları değişti. Aklınıza gelebilecek hemen her şeyi çok daha hızlı ve çok daha fazla tüketiyoruz. Bu hızlı tüketim, üretim ve hizmet sektörlerini de derinden etkilemektedir. Yaptığımız her işi daha kısa zamanda ve daha profesyonelce yapmamız gerekmektedir.

Özellikle KOBİ’ler için durum bundan daha da karmaşık bir hal almaktadır. Geçmişte sadece yeteneğinizle iş yapabilirken, günümüzde yetenek bir işi başarmamız için yeteli olmamaktadır. Yaptığınız iş yeteneğe bile dayansa, yetenek dışında birçok faktörü bilmeniz, dolayısı ile işletmeci olmanız gerekmektedir. İyi bir işletmeci olamazsanız, dünyanın en iyi aşçısı bile olsanız, açacağınız restoranın iflas etme olasılığı %99’dur.

Ülkemizde açılan şirketlerin %80 i ilk beş yılda kapanmaktadır. Bu 5 yılda 5 işletme fikrinden, 4 tanesinin iflası anlamına gelmektedir. Açılan 100 işletmeden sadece 4 tanesi 10. Yılını görebilmektedir.

Bu 5 yılda kapanan işletmeler nerede hata yaptılar dersiniz? Harika iş fikirleri de olsa, çok yetenekli de olsa, işini içine girdiklerinde durum değişiyor. İşletme yetenekleri olmadığından, öngörülmeyen her sorunda, işletmecinin direnci azalır azalır ve öyle bir noktaya gelir ki işletmeyi kapatması daha hayırlı olacaktır. Ve malum…

Hepimizin etrafında bu tür müteşebbisler vardır. Bu müteşebbis arkadaşların yaptıkları bence en büyük hata, yaptıkları işi çok iyi bildiklerine ve yeteneklerine güvenmeleridir. Oysa ki işletme ve ticari bilgileri ve deneyimleri yeteri kadar yoktu! Daha basit bakacak olursak, işin %20’ini doğru yapsa bile %20 lik kısımda yapılan hatalar işletmelerin sonunu getirmektedir. Tam tersini düşündüğümüzde, iyi bir iş fikri olmadığı halde, çok yetenekli olmadıkları halde %20 lik kısmı doğru yaptığı için, sürdürülebilir olan milyonlarca işletme bulunmaktadır.

Günümüzdeki moda terimiyle Start-up yani yeni girişimcilerin en büyük sorunları bunlardır. Son yıllarda, dünyada olduğu kadar olmasa da ülkemizde de yeni girişimcilere yatırım yapan sermaye sahipleri (Melek Yatırımcılar) çoğaldı. Melek yatırımcılar, bir girişime yatırım yaparken oldukça profesyonel bakmaktadırlar. Girişiminizin yada iş fikrinizin ne kadar karlı olduğundan ziyade, o iş fikrinizin ya da girişiminizin ne kadar ileriye yönelik ve sürdürülebilir olduğuyla ilgilenmektedirler. Bir nevi yatırım yaptıkları organizasyonun kurumsallaşmasına gayret etmektedirler.

Öte yandan, başarılı olamayıp kapanan işletmelerin ülke ekonomisine çok ciddi zararları bulunmaktadır. İşin geri kalan %20 lik kısmında da başarılı olamayan işletmeci, onlarca kişi istihdam edecek potansiyele sahip olduğu halde, kapattığı işletmenin zararlarını göğüsleyen bir işsiz halini alıyor.

İşletmecilerimizin en çok karşılaştıkları bu sorunları aşmasının en kolay yolu “İşletme Koçluğu” hizmeti almaları.

Koçluk; Kişinin var olan potansiyelini kullanabilmesi ve hedefine ulaşması için önündeki engelleri kaldırmaya yarayan harika bir uygulamadır. Hedefiniz her ne olursa olsun (Hayal ile hedefi lütfen karıştırmayalım) Koçluk sayesinde bu hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ulaşamayacağınızı anladığınızda, zaman kaybetmeden hedefinizi değiştirirsiniz.

İşletme Koçluğunda da benzer bir durum söz konusudur. İşletme Koçlarımız, İşletmenin var olan potansiyelini kullanması ve hedeflerine ulaşması için farkındalık çalışmaları yaparlar.

İşletme Koçluğu sürecinde, ilk önce işletmenin SWOT analizi yapılır. Bu analiz çerçevesinde stratejik planlamalar yapılarak, işletmenin hedeflerine odaklanması sağlanır. Doğru hedef yönetimi sayesinde işletme hedeflerine ulaşmakla kalmaz, işletmeyi geliştirecek faaliyetlere de zaman ayırarak, işletmeyi geleceğe hazırlanır ve işletme başarıdan başarıya koşar.

Kişisel Gelişim Online olarak, bizim İşletme Koçluğuna kattığımız değer ise, Koçlarımızın hemen hepsinin, kişisel gelişim eğitimlerinde, kurumsal ve iş hayatında deneyimli olmalarıdır. Bu deneyimi, eğitim ve koçluk becerileriyle birleştirdiğimizde harika sonuçlar almaktayız.

Üstelik işletme sahiplerinin ve çalışanların ihtiyacı olabilecek eğitimleri de kendi bünyemizde sürekli veriyor olmamızın rahatlığı işletmelere çok daha fazla değer katmaktadır.

Son olarak işletmelerde sık karşılaştığımız sorunlara değinecek olursak; Finans yönetimi, ilişki yönetimi, stres, liderlik, insan kaynakları, satış ve pazarlama ile ilgili sıkıntılardır. Bu sıkıntıları aşmasını sağladığımız işletmeler, çok kolaylıkla yeni fikirler, projeler üretip değer yaratabilmektedirler.

Online eğitimde ve koçlukta öncü kurum olmamız, Ülkemizin her yerindeki işletmelerin dilinden anlamamıza ve onlarla çok hızlı ilerlememize yardımcı olmaktadır.